Page Redirection If you are not redirected automatically, follow the link to our homepage.

0 - 25,350,000 đ        

Điều khoản sử dụng

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
Chào mừng bạn ghé thăm website chính thức của ONEPLUS MOBILE
Chúng tôi mong bạn vui lòng dành thời gian đọc và tìm hiểu những điều khoản về thỏa thuận pháp lý giữa bạn và ONEPLUS MOBILE như dưới đây.
Thông qua việc truy cập, duyệt nội dung, hoặc sử dụng bất kì nội dung, hình ảnh nào của trang thông tin điện tử này, bạn (người sử dụng) công nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và nhất trí với việc tuân thủ các quy định của những điều khoản này. Nếu bạn không nhất trí với những điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng trang thông tin điện tử này.
ONEPLUS MOBILE chịu trách nhiệm đảm bảo tính hợp pháp của việc cung cấp nội dung trên website đến người sử dụng. Mọi thông tin, hình ảnh và toàn bộ nội dung được đăng tải trên website tuân thủ các quy định của pháp luật, và phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.
BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU
Tuyên bố các quyền Sở hữu trí tuệ của ONEPLUS MOBILE đối với các đối tượng thể hiện trên website
Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông… vì mục đích thương mại dưới mọi hình thức mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của ONEPLUS MOBILE là xâm phạm quyền. ONEPLUS MOBILE có quyền yêu cầu người sử dụng chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại (nếu có).
NỘI DUNG
Quyền và trách nhiệm của ONEPLUS MOBILE
ONEPLUS MOBILE có quyền thay đổi và/hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng của một phần hay toàn bộ website mà không cần thông báo trước với người sử dụng.
ONEPLUS MOBILE có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin.
ONEPLUS MOBILE có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống lại các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin trên website.
Khi sử dụng website, thông tin sẽ được truyền qua một phương tiện/thiết bị nằm ngoài sự kiểm soát của ONEPLUS MOBILE. Theo đó, ONEPLUS MOBILE không chịu trách nhiệm cho hoặc liên quan đến bất kỳ sự chậm trễ, thất bại, bị gián đoạn của bất kỳ dữ liệu hoặc các thông tin khác được truyền trong kết nối với việc sử dụng của website.
Quyền và trách nhiệm của người sử dụng
ONEPLUS MOBILE cho phép người sử dụng xem, chiết xuất thông tin trên website (in, tải, chuyển tiếp…) hoặc chia sẻ cho người khác nhưng chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại với điều kiện phải trích dẫn thông báo bản quyền sau đây: '©2020 Copyright by ONEPLUS MOBILE.”
ĐIỀU KHOẢN CHUNG
Điều khoản sử dụng được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.
Một điều khoản sử dụng bị vô hiệu theo quyết định của tòa án có thẩm quyền sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của các điều khoản còn lại.
ONEPLUS MOBILE luôn hoan nghênh những ý kiến/góp ý của bạn về nội dung website.
Thông báo này và tất cả các điều khoản sử dụng tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa ONEPLUS MOBILE và bạn liên quan đến việc sử dụng các thông tin trên website.
 

Vui lòng đợi ...

Đặt mua sản phẩm

Xem nhanh sản phẩm